Absoluut Aalsmeer

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De tien kernpunten van Absoluut Aalsmeer, geen ellenlang verhaal, maar krachtige  kernpunten waar we ons, als nieuwe lokale partij, hard voor zullen maken in de gemeente Aalsmeer.

 

  • Aalsmeer is nog steeds Aalsmeer!
   Aalsmeer heeft een eigen identiteit en is nog steeds een zelfstandige gemeente, dat willen we zo houden!
  • Meer aandacht voor de menselijke maat.
   Daar waar mogelijk willen we meer aandacht voor de menselijke maat.
  • Stevig geluid richting Luchthaven Schiphol.
   Kritisch en snel reageren op kwesties rond Schiphol. Compensatiemogelijkheden voor de inwoners niet laten verdringen door financiering collectieve (gemeentelijke) projecten.
  • Het groen terug in de gemeente.
   Herplant plicht! Voor iedere boom die door de gemeente wordt geveld moet er minimaal 1 boom, ter bevordering van de leefbaarheid, worden teruggeplaatst.
  • Meer zorg en aandacht voor de openbare ruimte.
   De openbare ruimte verloedert zienderogen. Alles moet worden ingezet om deze teloorgang te stoppen, ook als hiervoor de lokale lasten moeten worden aangepast.
  • Bevorderen integratie arbeidsmigranten.
   Integratie is niet alleen:  ‘Wat doen zij voor ons’, maar ook:  ‘Wat kunnen wij doen voor hen’.
  • Constante en gerichte communicatie.
   Tijdige en goed lees- en vindbare informatie vanuit de gemeente, voor alle inwoners, over gemeentelijke plannen en ontwikkelingen en daarbij rekening houdend met de inwoners die niet via internet communiceren.  Tijdens de zomervakantie geen officiële aankondigingen in verband met bezwaarprocedures.
  • Maatwerk in zorg, sport en cultuur.
   Aanbod moet rekening houden met situaties van ouderen, jongeren, mindervalide en mensen met een kleine beurs. Betere afstemming en samenwerking tussen aanbieders.
  • Bevorderen van maatschappelijk en duurzaam ondernemen.
   Ondernemen waarbij milieu en duurzaamheid prioriteit hebben.
  • Huisvesting
   Het stimuleren van passende huisvesting voor inwoners van de gemeente Aalsmeer, met name voor de ouderen en jongeren.

Kandidatenlijst


 1. Kuin D. (Dick) (m) Kudelstaart
 2. Martijn R. (René) (m) Aalsmeer
 3. Holtrop G. (Greta) (v) Aalsmeer
 4. van Hilst-Dekker C. (Chantal) (v) Aalsmeer
 5. Smolders P. (Peter) (m) Aalsmeer
 6. Vogelaar C.J.M. (Christa) (v) Kudelstaart
 7. Schok M. (Martijn) (m) Aalsmeer
 8. Simoons R. (Rob) (m) Aalsmeer
 9. Mulder L. (Leen) (m) Aalsmeer
 10. Bakker-Kuin I.W.M. (Ingrid) (v) Kudelstaart
 11. Huson C.M. (Carla) (v) Aalsmeer
 12. Ruijter R.G.J.M. (Rob) (m) Aalsmeer